Korekta językowa
Proofreading
Korrektur

Oferujemy profesjonalną korektę językową tekstów w języku polskim. Korekta obejmuje poprawę błędów interpunkcyjnych, ortograficznych i stylistycznych, poprawę przypisów i bibliografii w pracach naukowych (według wybranego przez zleceniodawcę stylu), a także korektę tłumaczeń. Zachęcamy do przesłania pliku do bezpłatnej wyceny.

Studio "Klart!" offers professional proofreading of Polish texts, including translations. The proofreading includes correcting mistakes in grammar, style, punctuation and spelling, as well as logical mistakes. Simply send us your document and we'll estimate the price.

Vi tilbyder professionel korrektur af polske tekster (herunder oversættelser). Vi retter stavefejl, kommaer, grammatiske fejl, samt logiske fejl. Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz