O mnie
About me
Om mig


Dr Małgorzata Zielińska

W 2008 r. ukończyłam studia w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego (linia duńska). Dwa lata wcześniej uzyskałam również tytuł magistra pedagogiki (kierunek: wczesna edukacja i nauczanie języka angielskiego), które świetnie przygotowały mnie do uczenia języków obcych we wszystkich grupach wiekowych. Uczenie języka duńskiego studiowałam również na Uniwersytecie w Kopenhadze (2007/2008 r.), a języka angielskiego - w kolegium pedagogicznym w Hjørring (Północna Jutlandia). W 2016 r. obroniłam doktorat na Uniwersytecie Gdańskim, z dziedziny edukacji dorosłych.

Od 2005 roku prowadzę lekcje języka angielskiego - mam doświadczenie w pracy w polskich szkołach językowych, duńskiej szkole podstawowej oraz w szkole wieczorowej w Kopenhadze. Ponadto, od 2006 r. uczę również indywidualnie języka duńskiego, a od 2009 r. prowadzę zajęcia dla grup przygotowujących się do wyjazdu (branża medyczna). Od siedmiu lat uczę również online.

Pierwsze doświadczenia z tłumaczeniami zdobywałam w roku 2006 i od tej pory często tłumaczę dokumenty na język duński i angielski, a także z języka szwedzkiego i norweskiego (ukończyłam lektoraty obu języków). Do pracy w branży tłumaczeniowej przygotował mnie między innymi kurs tłumaczenia pisemnego na język duński na Uniwersytecie w Kopenhadze, a także zajęcia z translatoryki na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie ćwiczyłam zarówno tłumaczenie pisemne (umów prawnych, instrukcji, tekstów literackich i in.), jak i ustne (tłumaczenie konsekutywne oraz kabinowe symultaniczne). Były to bardzo przydatne doświadczenia, które pomogły mi w późniejszej pracy.  W wolnym czasie lubię pracować nad przekładami duńskiej literatury dziecięcej na język polski, co daje mi dużo satysfakcji.
Małgorzata Zielińska, PhD

I am a qualified language teacher and freelance translator. In 2008 I graduated from Scandinavian Studies at the University of Gdansk (with Danish as the main language of study). Two years before, I got another MA degree from Pedagogy, with specialisation in early education and teaching English as a foreign language - a study programme, which prepared me well to teach languages to all age groups. I studied to be a language teacher also at the University of Copenhagen (a course in teaching Danish as a second or foreign language, 2007/2008), as well as in a pedagogical college in Hjørring, Northern Jutland (teaching English as a foreign language, 2005). In 2016 I defended my PhD thesis about adult education.


Since 2005, I have been teaching English - I have experience in working in Polish language schools, a Danish primary school in Northern Jutland, as well as in an adult education centre in Copenhagen. Moreover, I have also taught Danish since 2006. In the beginning I only taught individual students, but since 2009 I have also worked with groups of doctors, who moved to Denmark later on. For the last seven years I have also taught Danish online.

My studies at the University of Copenhagen (a course in written Danish and in translating from English to Danish), as well as at the University of Gdansk (including translation studies with focus on translation of legal documents, manuals, fiction, together with consecutive and simultaneous interpreting) have also prepared me to work in the translation industry. These experiences have been very useful in my work.

I started my experience with translation in 2006 and since that time I have worked translating various documents from Polish to Danish and English and the other way round. I also have experience in translating from Norwegian and Swedish - I have studied both languages at the University of Gdansk. Apart from that, I studied Swedish as an exchange student in Sweden in 2004.

In my free time I like to translate children's literature, which gives me a lot of satisfaction.Dr Małgorzata Zielińska

Jeg er uddannet sproglærer og freelance oversætter. I 2008 dimitterede jeg fra Institut for Nordiske Studier ved Gdansk Universitet (med dansk som hovedsprog). I 2006 blev jeg også cand. mag. i pædagogik, med specialisering i småbørns pædagogik og engelsk undervisning - en uddannelse, der forberedte mig godt til at undervise i fremmedsprog i alle aldersgrupper. Jeg studerede sprogundervisning også på Københavns Universitet (undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog, 2007/2008), samt på et pædagogisk seminarium i Hjørring (undervisning i engelsk som fremmedsprog, 2005). I 2016 forsvarede jeg min ph.d.-afhandling.


Siden 2005 har jeg undervist i engelsk - jeg har erfaring med arbejde i polske sprogskoler, en dansk folkeskole og i et voksenuddannelsescenter i København. Desuden har jeg undervist i dansk siden 2006. I begyndelsen underviste jeg kun individuelle kursister, men siden 2009 har jeg også undervist grupper af læger, som bagefter flyttede til Danmark. I de sidste fem år har jeg også undervist online.

Mine studier på Københavns Universitet (et kursus i skriftlig dansk og oversættelse fra engelsk til dansk), samt på Gdansk Universitet - herunder oversættelsesstudier med fokus på oversættelse af juridiske kontrakter, brugsanvisninger, skønlitteratur, simultan og fortløbende tolkning - har også forberedt mig til at arbejde i oversættelsesbranchen. Disse erfaringer var meget nyttige og har senere hjulpet mig i mit arbejde.

I 2006 begyndte jeg at oversætte forskellige dokumenter og siden dengang har jeg ofte arbejdet med oversættelser fra polsk til dansk og engelsk eller omvendt. Jeg har også erfaring i oversættelse fra norsk og svensk - jeg har studeret begge sprog på universitetet i Gdansk. Svensk studerede jeg også, da jeg var udvekslingsstuderende i Sverige i 2004.

I min fritid kan jeg godt lide at oversætte dansk børnelitteratur, hvilket giver mig en stor tilfredsstillelse.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz